Wise Europa

  • Koncepcja serii raportów o Deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej dla instytutu WiseEuropa.

    _

    projekt: Alina Rybacka-Gruszczyńska, Tomasz Kuc
  • Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, który specjalizuje się w polityce europejskiej i zagranicznej oraz w ekonomii.
  • Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę.