Urzędowy wykaz produktów leczniczych

  • Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
    Skład, automatyzacja i oskryptowanie: Foxrabbit
    Projekt graficzny okładki: Alina Rybacka-Gruszczyńska
    Zdjęcia: Rafał Nebelski, Alina Rybacka-Gruszczyńska