Sektorowe Rady ds. Kompetencji

  • Sektorowe Rady ds. Kompetencji to projekt aktywizacji zawodowej i społecznej, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Po wygranym konkursie, powierzono nam realizację identyfikacji i księgi znaku dla tego projektu. Projektując znak, wybraliśmy metaforę porozumiewających się ludzi, przedstawiającą ją w postaci dymków z nowoczesnego komunikatora z podkreśleniem ich przecinającej się części.

  • Zakres identyfikacji był bardzo szeroki i obejmował zaprojektowanie logotypu oraz systemu identyfikacji, wszystkich niezbędnych materiałów do komunikacji, strony internetowej i bannerów web/social media.
  • Dodatkowym wyzwaniem była rozbudowana hierarchia Rad ds. kompetencji, co wymusiło przygotowanie dodatkowego pakietu materiałów i propozycji aplikacji dla kilkunastu rad branżowych.